Contact

Are you interested in our offer? Do you have questions?
Write or call us:

Main office:

ul. Gwiaździsta 69F
01-651 Warsaw, Poland
tel.:(+48) 664 440 664
E-mail: biuro@optant.com.pl

 

Company registration data:

OPTANT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Company registy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Entry no KRS: 0000198462
NIP: 5270200846
REGON: 006746930
Share capital: 107.500 PLN