Ochrona zdrowia

Dla klientów krajowych i zagranicznych, których obszarem działania jest szeroko pojęta ochrona zdrowia oferujemy specjalistyczne usługi dla branży medycznej i farmaceutycznej.

 

 

Rachunkowość / raportowanie

W ramach rozwiązań księgowych oferujemy:

 • indywidualnie przystosowane procesy księgowe uwzględniające specyfikę księgowości firm z branży ochrony zdrowia
 • kontrola i weryfikacja bieżących rozliczeń ze współpracującymi lekarzami
 • doświadczenie i wiedzę w procesach rozliczeń księgowych z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • znajomość rozliczeń należności od klientów indywidualnych
 • analiza i odzwierciedlanie w księgach spółki przedpłat na rzecz wykonywanych zabiegów
 • raportowanie menedżerskie umożliwiające wielopoziomową analizę sprzedaży i marżowości

Podatki

W ramach rozwiązań podatkowych oferujemy m.in:

 • analizę i optymalne rozwiązania podatkowe z zakresu VAT dla podmiotów świadczących usługi zwolnione z VAT
 • sporządzanie kontraktów z lekarzami
 • analiza i optymalizacja zasad finansowania bieżącej działalności (pożyczki, kredyty, podwyższenia kapitału zakładowego)
 • wsparcie przy organizacji akcji marketingowych i promocyjnych
 • optymalizacja podatkowa wydatków na reprezentację
 • projekty optymalizacyjne w zakresie amortyzacji nieruchomości oraz inwestycji w obcych środkach trwałych

 

Usługi dla ochrony zdrowia - broszura

OPTANT Outsourcing rachunkowości firmy medyczne