Będzie kara za brak sprawozdania finansowego

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmiany ustawy Kodeks Karny Skarbowy który wprowadza karę grzywny za niezłożenie w Urzędzie Skarbowym sprawozdania finansowego Spółki. Ma ona wynieść od 160 zł do nawet 32 tys. zł.

Sprawa jest o tyle istotna, iż będzie to dotyczyć dość dużej grupy podatników. W poprzednim roku około 20% Spółek, mimo obowiązku wynikającego z przepisów, nie przedłożyło Urzędom Skarbowym swoich sprawozdań finansowych. Taka sytuacja w dużej mierze była efektem tego, iż do tej pory przepisy nie precyzowały wysokości kary za niedopełnienie tego obowiązku.

Wróć

Dodaj komentarz