Osobny rachunek do VAT dla firm (25 maja 2017)

Czy każda firma będzie posiadała osobny rachunek dla VAT?

 

Zgodnie z planami Ministerstwa Rozwoju i Finansów od stycznia 2018 roku ma zostać wprowadzony mechanizm tzw. podzielonej płatności (split payment).

Na razie (25 maja 2017) został opublikowany projekt ustawy, zgodnie z którą nabywca po otrzymaniu faktury będzie dokonywał dwóch (!) przelewów na konto sprzedającego: jeden przelew w kwocie netto na jedno konto oraz drugi przelew w wysokości wykazanego na fakturze podatku VAT na drugie konto.

Zgodnie z planowanymi przepisami banki z mocy prawa otworzyłyby konto bankowe na potrzeby podatku VAT dla każdego polskiego przedsiębiorcy, które funkcjonowałoby równolegle z podstawowym kontem bankowym.

Nowe przepisy przewidują, iż taki rachunek byłby wykorzystywany do wszelkich przepływów przedsiębiorcy związanych z podatkiem VAT. Na ten rachunek wpływałyby wszystkie przelewy z tytułu podatku VAT należnego wykazywanego na fakturach jak również na to konto Urząd Skarbowy dokononywałby zwrotów podatku VAT.

To co jest niepokojące, to ograniczenia w dysponowaniu środkami na takim rachunku: środki będą własnością przedsiębiorcy, jednak będzie mógł je wykorzystywać jedynie w dwóch celach:

  • przelew podatku VAT wynikający z faktury zakupowej na rzecz swojego kontrahenta
  • przelew należnego podatku VAT na rachunek urzędu skarbowego

W przypadku gdy przedsiębiorca będzie chciał przenieść nadwyżkę środków na swój podstawowy rachunek bankowy, będzie musiał złożyć wniosek do naczelnika Urzędu Skarbowego a ten będzie miał 90 dni na wydanie formalnej zgody.

Dość istotnym elementem niniejszego projektu jest pozostawienie decyzji co do stosowania metody podzielonej płatności jedynie kupującemu. Ministerstwo wprowadzi kilka zachęt aby kupujący stosowali tę metodę ale jednocześnie mocno utrudni prowadzenie działalności i rozliczeń milionom polskich przedsiębiorców.

 

 

Wróć

Dodaj komentarz