Specjalizacje

Oprócz usług adresowanych do szerokiego kręgu przedsiębiorców, OPTANT wypracował wysoki poziom wiedzy, doświadczenia i kompetencji dla następujących specjalizacji branżowych:

Dystrybucja towarów

Dla klientów krajowych i zagranicznych, których obszarem działania jest sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów oferujemy specjalistyczne usługi dla tej branży.

FMCG

Dla klientów krajowych i zagranicznych, których obszarem działania jest sprzedaż towarów szybkozbywalnych oferujemy specjalistyczne usługi dla branży FMCG.

Ochrona zdrowia

Dla klientów krajowych i zagranicznych, których obszarem działania jest szeroko pojęta ochrona zdrowia oferujemy specjalistyczne usługi dla branży medycznej i farmaceutycznej.

Reklama / Public Relations

Dla klientów krajowych i zagranicznych, których obszarem działania jest Reklama i usługi z zakresu Public Relations oferujemy specjalistyczne usługi dla tej branży