Specjalizacje

Oprócz usług adresowanych do szerokiego kręgu przedsiębiorców, OPTANT przez kilkanaście lat wypracował wysoki poziom wiedzy, doświadczenia i kompetencji dla następujących specjalizacji branżowych:

Dystrybucja towarów

Dla klientów krajowych i zagranicznych, których obszarem działania jest sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów oferujemy usługi odpowiednie dla tej branży, przede wszystkim skupiające się na odpowiedniej budowie rachunkowości aby była dobrym narzędziem dla weryfikacji poprawności sprzedaży oraz gospodarki magazynowej.

FMCG

Dla klientów krajowych i zagranicznych, których obszarem działania jest sprzedaż towarów szybkozbywalnych oferujemy specjalistyczne usługi dla branży FMCG. W tym zakresie oferujemy swoją szeroką wiedzę z zakresu księgowości i podatków uwzględniającą często stosowana specyficzne rozwiązania i działania marketingowe i promocyjne firm z tej branży.

Ochrona zdrowia

Dla klientów krajowych i zagranicznych, których obszarem działania jest szeroko pojęta ochrona zdrowia oferujemy swoją wiedzę i doświadczenie zdobyte zarówno przy prowadzeniu mniejszych firm jak i dużych firm medycznych.

Reklama / Public Relations

Dla klientów krajowych i zagranicznych, których obszarem działania jest Reklama i usługi z zakresu Public Relations oferujemy specjalistyczne usługi dla tej branży