Usługi dodatkowe

Doradztwo prawno-podatkowe

Oferujemy komfort prowadzenia działalności gospodarczej poprzez profesjonalne wsparcie z zakresu doradztwa i nadzoru prawno-podatkowego. Zadaniem doradztwa i nadzoru podatkowego jest ograniczenie do minimum ryzyka związanego z niejasną wykładnią przepisów prawa podatkowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa i zoptymalizowania rozwiązań podatkowych oraz prawnych.

W ramach grupy, poprzez współpracujące z nami Kancelarie Podatkowe oraz Prawne oferujemy usługi z zakresu:

Doradztwo podatkowe

 • przeprowadzanie audytu podatkowego
 • udzielanie profesjonalnego wsparcia, konsultacje i porady, w tym w formie hotline
 • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi i sądem
 • sporządzanie wyjaśnień i odwołań oraz skarg od decyzji organów skarbowych
 • sporządzanie dokmentacji cen transferowych
 • sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie okresowych przeglądów podatkowych
 • optymalizacja podatkowa przekształceń kapitałowych
 • sporządzanie opinii i wniosków o indywidualne interpretacje prawa podatkowego i prowadzenie postępowań w tym zakresie

Doradztwo prawne

 • doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz rejestracji firmy
 • obsługa prawna czynności dokonywanych przez władze spółek handlowych
 • przekształcenia spółek handlowych
 • konstruowanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • pomoc w negocjacjach kontraktów biznesowych

 

Rejestracja, likwidacja spółek

Dla klientów krajowych i zagranicznych planujących rozpoczęcie działalności w Polsce służymy pomocą w wyborze optymalnej formy pod kątem podatkowym i prawnym, jej założeniu, rejestracji jak i późniejszej działalności operacyjnej.

 

 

Głównymi obszarami naszego wsparcia są:

Rejestracja spółek

 • doradztwo w wyborze optymalnej formy prawnej i konstrukcji podatkowej rozliczeń z podmiotami powiązanymi
 • sporządzenie umowy spółki i jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • obsługa bieżąca organów zarządczych i nadzorujących spółek
 • kompleksowe usługi dla nowopowstałych spółek

Likwidacja spółek

 • przygotowywanie uchwał Wspólników dotyczących otwarcia jak i zakończenia procesu likwidacji i rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wymaganych w procesie likwidacji
 • wsparcie w procesie przekazywania dokumentacji księgowej, finansowej oraz kadrowo-płacowej spółki do odpowiedniego podmiotu prowadzącego archiwum

 

Szkolenia

OPTANT ACCOUNTING oferuje szereg szkoleń zamkniętych pozwalających pozyskać lub utrwalić wiedzę pracowników działów księgowości, podatkowych lub finansowych firmy.

Szkolenia zamknięte przygotowywane są przez nas według indywidualnych potrzeb zamawiającego, pozwalając na takie stworzenie i uzupełnienie programu szkolenia aby odpowiadało specyfice dokonywanych transakcji w danej firmie.

Szkolenia umożliwiają grupie pracowników danej firmy pogłębienie wiedzy i rozwiązanie wszelkich wątpliwości dotyczących zagadnień, z którymi mają oni do czynienia na co dzień. Uczestnikom zapewniamy indywidualne konsultacje, które umożliwiają skupienie się na najbardziej interesujących tematach a wszystko to w przyjaznej atmosferze i komfortowych warunkach.